ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ Puff / ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ Foam​